“MY, SKAUTI Z NIBOWAKY”

Jsme chlapecký skautský oddíl sdružující kluky, hochy, chlapy, borce z Boskovic a blízkého okolí. Náš oddíl má v současnosti 7 družin (Ostříži, Rysi, Kamzíci, Káňata, Racci, Medvědi, Tygři), které se scházejí na každotýdenních schůzkách. Co do počtu je nás tedy něco kolem 75 dětí a 26 dospělých členů (celkem tedy 101 registrovaných). Jednou za měsíc se také obvykle scházíme na nějaké větší oddílové akci (výprava, schůzka celého oddílu). Naše činnost je pestrobarevná. Baví nás lanové aktivity, bojové hry, vaření v přírodě, průzkum jeskyní, spaní pod širákem, uzlování, zdravověda, orientace v terénu i s ní spojené nové techniky (GPS, vysílačky). Každý u nás může být sám sebou a rozvíjet své (třeba i ještě neobjevené) schopnosti.