HISTORIE A SYMBOLY

Historie v datech

1947 – nejstarší zmínka o skautech užívající název Nibowaka – jedná se o skautskou družinu u níž pravděpodobně vznikl i  oddílový znak.

1985 – vznik brněnského chlapecké oddílu Nibowaka vedený Taffym. Oddíl je pod hlavičkou ochránců přírody, avšak se skautskými prvky. Zanikl v roce 1997. Zde dochází k úpravě oddílového znaku, vzniku vlajky, hymny, mikanů, táborových zkoušek apod. Téhož oddílu je členem Naik (Tali), který po Sametové revoluci zakládá vlastní, tentokrát již skautský oddíl Nibowaka (30. skautský oddíl).

2.2.1992 – založení naší boskovické Nibowaky br. Marem oddělením z boskovického obnoveného skautského smíšeného oddílu Poutníci. Oddíl je prostřednictvím Naika inspirován brněnskou Nibowakou (tento oddíl následně v roce 1994 zaniká) a přebírá symboly a některé rituály. Boskovická Nibowaka je v této době celkově 4. oddílem Nibowaka v Česku (další oddíl Nibowaka fungoval ve Zlíně). Oddíl má 4 družiny (2 vlčácké – Káňata, Kamzíci a 2 skautské – Ostříže a Rysi). Oddíl vede až do roku 1999 br. Mara. Po něm se v roce 2000 ujímá vedení br. Chozé.

2003 – K oddílu je připojena celkově 5. družina – družina vlčat – Racků. Původně se jednalo o družinu Káňat, která byla součástí 2. oddílu Akéla z Šebetova. Družina je určena především pro kluky z Knínic u Boskovic a přilehlých obcí. Klubovna je sjednána na faře v Knínicích. Družinu vede br. Sokol a následně se rádcování ujímá br. Neo. Oddíl vede od roku 2002 v pořadí 3. vůdce – br. Kamil.

2012 – oddíl slaví 20. narozeniny. Je uspořádána akce pro všechny bývalé i současné členy oddílu. V kostelíku Všech svatých v Boskovicích je sloužena skautská mše, kterou celebruje br. Cvrček (P. Petr Cvrkal) a P. David Ambrož, který je úzce spojen se vznikem oddílu.
V tomto roce taktéž vzniká družina předškoláků – Tygrů, která si velmi rychle získá pevné místo v oddíle a počet členů rychle stoupá. Jméno a vlajka družiny je převzata z bývalé družiny Tygrů v původním oddíle Poutníků z roku 1992. Družinu v tomto roce vede br. Kamil, br. Kunhút, br. Majkl a br. Neo. Oddíl od roku 2008 vede br. Neo.tabor 1069

2017 – Oddíl v lednu roku 2017 registroval do Junáku celkem 72 osob, což je nejvíce v historii oddílu a dá se říci, že oddíl je na kraji své kapacity. Od září 2017 funguje 7 družin (předškoláci Tygři, vlčácké družiny Káňat, Kamzíků, Racků a nově MEDVĚDŮ a 2 skautské družiny Ostřížů a Rysů). Na tábor v roce 2016 jelo 36 dětí a 11 vedoucích, čímž byla plně naplněna kapacita oddílového tábořiště. Oddíl vede od Vánoc 2013 br. Kunhút.

2019 – Začátkem tohoto roku náš oddíl překonal magickou hranici 100 lidí a to přesněji 101 registrovaných členů. Je to historicky nejvíce v historii našeho oddílu. Od září funguje celkem 7 družin a to: čtyři vlčácké – KAMZÍCI, KÁŇATA, RACCI a MEDVĚDI. Skautské družiny se nám spojili a nyní tvoří jednu družinu OSTŘÍŽŮ (RYSI momentálně nemají schůzky). Také naše družina předškoláku TYGRŮ funguje a v tomto roce se stala nejpočetnější družinou našeho oddílu. V neposlední řadě máme ještě jednu nově vzniklou družinu a tou je ROWERSKÁ družina, ta se schází nepravidelně a prozatím nemá ani svůj název. Oddíl vede od září 2017 br. Štěpán

Boskovická Nibowaka je pravděpodobně již poslední fungující oddíl ze všech dříve fungujících Nibowak tohoto charakteru.

Nibowaka

Indiánské slovo, překládá se jako MOUDROST PŘIRODY, LESNÍ MOUDROST. Slovem NIBOWAKA byl také označován člověk, který lesní moudrost znal, rozuměl jí a byl považován za moudrého a spravedlivého. Cílem každého člena oddílu je stát se NIBOWAKOU.

Slovo pochází od Ernesta Thompsona Setona, který tímto indiánským slovem přezdíval hlavního hrdiny knihy Rolf zálesák (Rolf In The Woods, 1911).

 Oddílový znak

Je šestiúhelníkového tvaru. Protože jsme oddíl lesní moudrosti, plameny v našem znaku znamenají totéž, co plameny čtyřnásobného ohně organizace Woodcraft Indians Indiáni lesní moudrosti, tedy: Sílu, Krásu, Pravdu a Lásku, to jsou symboly, které vyjadřují náš ideál. Jejich barva není nijak specifikována, je to prostě barva ohně. Podklad znaku je šedý, záře kolem lilie je bílá nebo žlutá a symbolizuje, že NIBOWAKA je světlem, který ukazuje cestu ve tmě. Plameny ohně vyházejí z hranice, která vyjadřuje jednotu NIBOWAKŮ. Oddílový název NIBOWAKA je napsán na svitku březové kůry a je umístěn na ve spodní části hranice. Pod tímto nápisem je ještě patrný oblouček záře celého ohně. V ohni je “schována” černá skautská lilie.

Původní znak převzatý z brněnské Nibowaka obsahoval 3 (2+1) plameny, které symbolizovaly fyzickou, duševní a znalostsní (dovednostní) stránku člověka. Byl ve 2 variantách – stříbrné a zlaté. Hranici tvořilo 7 polen, které symbolizovali 7 bodů oddílového slibu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oddílová vlajka

Vlajka je obdélníkového tvaru s černým podkladem. 1. stranu tvoří oddílový znak (starší typ pouze tři plameny), pod ním je umístěno naše oddílové heslo JÍT SVĚTEM A KONAT DOBRO, jehož autorem je Jules Verne. 2. stranu tvoří znak lesní moudrosti, ve kterém je umístěna česká skautská lilie. Znak lesní moudrosti na naší vlajce se ovšem liší v barvě kruhu, která je zelená (oproti správné modré) a symbolizuje větší důraz na přírodu v Nibowace a vychází ze zeleného kruhu na vlajce používaný původním brněnských oddílem Nibowaka. Pod znakem lesní moudrosti je umístěn nápis 6. ODDÍL SKAUTŮ BOSKOVICE.

Oddílové heslo

“Jít světem a konat dobro.”

Wakand

Je to název našeho oddílového časopisu. Původ slova NIBOWAKA můžeme hledat právě u indiánského slova WAKAND, což byl indiánský bůh. Slovo WAKAND lze přeložit jako NEJVYŠŠÍ MOUDROST (NIBOWAKA lesní moudrost). První číslo vyšlo 9.2.1992.

Wakan

IMG_6886Je oddílový přívěšek. WAKANY jsou jakési stupně charakteru každého člena oddílu. Jedná se o přívěšek ve tvaru znaku lesní moudrosti s františkánským TAU uvnitř. Jednotlivé stupně jsou rozlišeny barevně. Dříve bylo ve tvaru znaku moudrosti písmeno N jako NIBOWAKA. Základním stupněm je Wakan na hnědé šňůrce. Ten náleží každému přijatému členu oddílu. Obvykle jej nováčci dostávají u příležitosti oddílových narozenin. Dalším používaným stupněm je Wakan na bílé šňůrce. Ten vůdce uděluje obvykle členům vedení za jejich výbornou činnost. Wakan na červené šňůrce je pak za dlouhotrvající a vytrvalou práci pro oddíl a nejvyšší Wakan na černé šňůrce je za mimořádné zásluhy nebo za statečnost.

Zlatý Wakan

Je to přívěšek, který může obdržet nejlepší skaut a vlče v našem oddíle. Hodnotí se jeho chování na družinovkách, přístup k oddílovým úkolům apod. Zlatý Wakan je udělován na měsíc, poté se volí jeho další nositel.

Oddílová hymna

Oddílovou hymnou je píseň Musíš jít. Obvykle se zpívá 2x ročně – na Vánoční oddílovce a na slibovém táborovém ohni.

Oddílový pokřik

„Hurarara hura ryc,
zdraví skauti z Boskovic.
Srandist, poryč, waka, naka,

šestý oddíl Nibowaka.“

DSCN8651

Mikany, bílý turbánek, čelenka, 3 orlí pera

Mikany byly oddílové stezky, které se plnily po splnění nováčkovské zkoušky. Bylo jich několik stupňů, které se kromě barvy lišili v obtížnosti. V současné době v oddíle nejsou užívány, neboť je nahradily stezky vydané Junákem.

Bílý turbánek je táborová zkouška především pro vlčata, kterou tvoří 8 hodin hladovění, 6 hodin mlčení, 2 hodiny stání na místě, 2 hodiny noční hlídky a stezka odvahy.

Čelenka je náročnější táborová zkouška určená především skautům. Tvoří ji 12 hodin hladovění, 12 hodin mlčení, 1 hodina nočního bdění, rukodělný výrobek, cesta po únavě / cesta dobrých činů / cesta v děšti, 1 minut ,a v potoce / v kopřivách / polévání studenou vodou, 2 dny po které se nesmíš na nikoho rozlobit.

3 orlí pera je nejtěžší táborová zkouška, jejíž plnění předchází souhlas vůdce oddílu. Tvoří ji klasických 24 hodin mlčenky, 24 hodin hladovky, 24 hodin samotky, během které musí daný skaut splnit zadaný úkol (obvykle zjistit určitou informaci ve vzdálenosti cca 5-15km od tábora) a navíc 4 hodiny hlídky.

Oddílový patron

Oddíl Nibowaka byl od počátku úzce spojen s boskovickou římskokatolickou farností a stále je většina členů z věřících rodin. Oddílovým patronem je sv. František z Assissi. Patron byl zvolen právě pro blízkost oddílu k přírodě a ke všemu živému a stvořenému, jehož je právě sv. František z Assissi ochráncem a přímluvcem u Boha.

Oddílové signály

Oddílové signály jsou tvořeny morseovkou a užívají se pro rychlé svolávání oddílu – nejčastěji na táboře. Jsou pískané a ze zvyku je každý povinnen se k pískajícímu dostavit do 13 sekund (umožňují-li to okolnosti).

_ . . (D) JÍDLO                                               _ . . . . (6) CELÝ ODDÍL

_ (T) PŘÍPRAVA NA NÁSTUP                      _ . (N) NÁSTUP

. . . _ (V) VLČATA                                         . . . (S) SKAUTI

— (O) Družinový signál Ostřížů                   .-. (R) Družinový signál Rysů

-… (B) Družinový signál Káňat                     -.- (K) Družinový signál Kamzíků

. _ _ (W) VEDENÍ

___________________________________________________________________

Založení oddílu (zápis z kroniky)

“Naše touha po vlastním chlapeckém oddíle se počínaje dnešním dnem změní ze sna na skutečnost, která nás hřeje u srdce, i když jsme na začátku měsíce Hladu. Je dnes nejslavnější den, který vůbec může v oddílu být – den založení, den otevírající své dveře do tajů příštích dnů a měsíců. Stojíme v krásném koutku přírody uprostřed civilizace. Okolo nás se tyčí pískovcové skály zarostlé borovicemi, kde v malé kotlince někde dole je připraven provizorní táborový kruh čekající na poslední své návštěvníky. Začíná se zvolna stmívat a náš malý koutek přírody se zahaluje do pláště utkaného z černé látky. Uprostřed něho však začíná pozvolna hořet slavnostní oheň, zapálený ze čtyř světových stran ve jménu Krásy, Pravdy, Síly a Lásky. Nechť tento malý plamen dokáže prorazit černou tmu a své světlo přenese i do srdcí nás všech co kolem něho stojíme. Po zpěvu písně, pro většinu z nás ještě docela neznámé se dovídáme z úst vůdce Mary o historii oddílu, ze kterého jsme všichni vyšli. Jsou tu vzpomenuty události prožité za dobu dvou let trvání oddílu Poutníci. Živě se nám vybavuje v mysli začátek naší činnosti, různé oddílové akce, svěcení vlajek a v neposlední řadě taky tábor. Vybavují se nám i události posledních dnů, které byli tak vzrušené a podivuhodné až se dostáváme k jádru věci. Začínáme znovu, máme jedinečnou příležitost dokázat to, co se nám nepodařilo a to po čem toužíme. Záleží jen a jen na nás, zda v nově založeném oddíle budem opravdu lepší, zda budeme ctít jméno, které nám toho zatím moc neříká.

Mara nám vypráví příběh o jednom brněnském oddíle a o jeho vůdci, který nám nabídl skvělou věc, zda bychom se nechtěli stát oddílem Nibowaka. Tyto oddíly jsou zatím tři a my bychom byli čtvrtí. Vysvětlení slova jer prosté. Vzniklo z indiánského slova „WAKAND“, což znamená moudrost všeho a slovo „NIBOWAKA“ je potom „LESNÍ MOUDROST“. Všichni co přišli sem na toto místo i ti co jsou nemocní ( od nás je to Honza a Tom ) dostali dopis, ve kterém byli pokyny o dnešním dnu a byl tam také přívěšek, na kůži zavěšený, z hnědé kůže vyrobený znak lesní moudrosti a na něm natisknuto písmenko „N“. Je to čistě naše oddílová věc, o které se zde nemůžu ani příliš rozepisovat, ale jmenuje se „WAKAN“. Přichází na řadu písnička a po ní u dohasínajícího ohně si říkáme plány do budoucna a informační záležitosti např. o tom, že vyjde nový časopis s názvem „WAKAND“. Slavnostní chvíle se blíží ke konci a někteří kluci ( zvláště vlčata zřejmě nepochopili, jaká je dnes slavnostní chvíle, ale je to jen škoda ). Oheň už pozvolna uhasíná a jen sem tam se objeví malý plamínek a já si říkám, že to snad neznamená, že my a naše plamínky budou ve tmě všedních dnů také tak slabí a nedokáží prozářit a zažehnout plamínky další, které se změní ve veliký oheň dobra. Ne, ne, my všichni teď se musíme snažit stát se „NIBOWAKY“, to je lidmi, kteří jsou a snaží se být dobrými, moudrými a ušlechtilými lidmi, kteří se řídí heslem:

„JÍT SVĚTEM A KONAT DOBRO!“

Když odcházíme po večerce, je kolem úplná tma a my vyrážíme s novými předsevzetími domů. Je čas, a tak všichni skauti se stahují k Marovi domů, kde je příhodná chvíle k vysvětlení všeho a k podepsání zakládající listiny našeho oddílu. Děláme také nové plány, chceme také pomáhat starým a všem lidem co to od nás budou potřebovat. Bude to těžké, ale my se nesmíme vzdát hned na začátku. To by „NIBOWAKA“ nikdy neudělal.”

Do kroniky zapsal Aládin.

——————————————

Už je to tady ta krásná chvíle, na kterou jsem se tak těšil už alespoň 2 roky. Je druhý den měsíce hladu 17.00h a kluci se scházejí k táborovému kruhu. Byli k tomu vyzváni dopisem, který všem poslal vůdce oddílu Mara. Táborový kruh je uprostřed kotliny, ohraničené pískovcovými skalami. Takový krásný kout téměř ve městě. Jsme tu všichni? Káňata ano. Dále jsou tu Kamzíci, Rysi, Tygři a Jestřábi. Sedáme si po družinkách na klády. Tlumené hlasy náhle přeruší Marův hlas, který se nás ptá, jsme-li odhodláni šířit ve světě dobro a lásku a chceme-li založit oddíl. Pak zapaluje od malého bočního ohně faguli, od niž zapaluji já, Aládin, Marek a Martin pagodu ve jménu krásy, víry, síly a lásky. Pak mystaří zpíváme zahajovací píseň a Mara začíná vyprávět o historii našeho bývalého oddílu.

Před dvěma lety jsme Cvrček, Mara, Marek, Bobr, Aládin a já v čele s br. Vítrem založili družinu Poutníci. Chodili jsme na výpravy, poznávali přírodu. O prázdninách jsme jeli na navštívit na 3 dny tábor 30. brněnského oddílu, jehož vůdcem je nějaký br. Naik. ( to ještě nevíme co pro nás bude znamenat ) Po prázdninách děláme nábor nováčků a vytváříme tak oddíl skautů, vlčat i skautek. Dny běží, oddíl se rozrůstá a již je tu 1. tábor. Bohužel nemáme stany, podsady, nic, a proto jedeme již do předem postaveného tábora pionýrů. Je to neslavný tábor a ve srovnání s Naikovým, kam jsme se ještě jednou vypravili, je nám líto, že něco podobného nemáme i my. V září děláme znovu nábor a znovu se rozrůstáme. Už je nás asi 10 družin. Na podzim přijíždí Naik do Boskovic, aby zde udělal rádcovský kurs a nabízí nám, zda bychom se chtěli stát oddílem NIBOWAKA. Říkáme, že asi ne, protože náš oddíl má již Poutnickou tradici. Ale po nějaké době, po mnoha rozhovorech, domluvách, mnohdy i nedorozuměních se odhodláváme k smělému činu – založit si svůj vlastní chlapecký oddíl Nibowaka. Je to veliký závazek a právě ten na sebe bereme v této chvíli.

Nibowaka je indiánské slovo a překládá se jako „Nibo“ – lesní a „Waka“ – nejvyšší moudrost, Bůh – lesní moudrost. Nibowaka se řídí heslem: JÍT SVĚTEM A KONAT DOBRO. Oddíly Nibowaka jsou na celém světě zatím jen tři, my jsme čtvrtý. My jim ale nesmíme udělat ostudu.

Tohle všechno nám Mara říká při ohni, který jaksi ne a ne hořet, asi je mokré dřevo. Některá vlčata jsou také jako na trní. ( nebudu jmenovat, však víme o koho jde ) A tohle všechno dokonale naznačuje atmosféru. Ale teď k takovým trochu organizačním věcem. S novým oddílem se zavádí i řada nových věcí. Bude to zrušení všech stezek a nahrazení zkouškami – Mikany. Další specialita pouze našeho oddílu jsou Wakany. Každý člen oddílu obdržel jeden wakan i v dopise a musel se jím prokázat při vstupu k táboráku. Je to vlastně znak lesní moudrosti a také našeho oddílu a podle hodnoty barvy bude ukazovat jak se zdokonalujeme. Rovněž nastává velká změna v našem bodování, které se ruší a již od tohoto měsíce hladu bude nahrazeno piškvorkováním jako u skautů. Je to ale velmi složité na pochopení.

Pak přichází významná chvíle – slavnostní předání šátků Filipovi z Kamzíků a Petrovi z naší družiny za splnění nováčkovské zkoušky. Následuje také vyhodnocení bodování. Je sepsána zakládající listina, ale zatím ji podepisovat nebudeme. Táborák se chýlí ke konci. Zakončujeme ho skautskou večerkou a po družinách odcházíme z tohoto krásného skalnatého malého městečka. Všechny skauty Mara ještě svolával k nim domů. Myslím si, že se dnešní táborák jako zakládající den oddílu příliš nevydařil, ale rozhodně nám to nesmí vzít chuť do a nadšení do práce. Takže ať se do toho všichni pořádně a s chutí obujem, vždyť nás čeká tolik neobyčejných zážitků…

do kroniky zapsal Jena a Petr