PLÁNOVANÉ AKCE

Navržený harmonogram činnosti oddílu a střediska (změna termínu vyhrazena)

Předběžný plán akcí oddílu Nibowaka od IV.2017
Datum Pro Akce
7. dubna 2017 O Skautská křížová cesta v kostele, sraz 17:00 v klubov.
8. dubna 2017 O „Ukliďme Česko“, sraz 9:00 před radnicí
8. dubna 2017 O+R Oslavy 25 let oddílu, zahájení v 17:00 v kostele Všech svatých
22. dubna 2017 O Pouť na skautskou mohylu Ivančena v Beskydech
28. – 30. dubna V Vlčácko – světluškovská mezioddílová výprava
5. – 7. května S Svojsíkův závod, Rájec-Jestřebí
8. května 2017 O Výročí konce války, akce u památníku u pošty
19. – 21. května R Táborová brigáda a rada ve Svitávce
26. – 28. května S Krajské kolo Svojsíkova závodu (v případě postupu)
2. června 2017 rodiče Předtáborová schůzka s rodiči, 17:00
10. června 2017 O Cyklovýprava
24. června 2017 R+rodiče Stavění tábora
1. – 15. července O TÁBOR
Legenda: O = oddíl; V = vlčata; S = skauti; R = roweři